Публічна Угода

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА Інтернет-магазин «Floristella», розташований на доменному імені www.floristella.com, що називається надалі «Продавець», публікує Публічну оферту з продажу Товару дистанційним способом.
  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.   Публічна оферта (далі – «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2.   Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції вказані Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару, разміщеного на сайті www.floristella.com означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієй Оферти.

2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.

2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на веб- сайті Інтернет-магазину.

2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи информацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Інтернет магазину.

  1. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на Будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом 10 днів поінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.3. У випадку зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язаний протягом 10 днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець вправі підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем післе оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазина або повідомляє Покупця при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов’язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину в розділі  “Доставка и оплата”

  1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону 0634715967 або через сервіс сайту Інтернет-магазина www.floristella.com

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазина Покупець зобов’язаний надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Ім’я Покупця або зазначенної ним особи (отримувача);

4.2.2.  Адреса, за якою необхідно доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. Адреси електронної пошти;

4.2.4. Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару зазначаються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він вправі запросити її у Покупця. У випадку не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. даної Оферти) Покупець зобов’язаний надати інформацію, вказану у п. 4.2. даної Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов даної Оферти здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазина або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердив Замовлення обраного Товара, Покупець надає Оператору необхідну інформацію у відповідності з порядком, зазначеним у п. 4.2. даної Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека або іншого документу, що підтверджує оплату Товара.

  1. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПЦЮ

5.1. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товара одним з способів зазначених на сайті Інтернет-магазина.

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товара дистанційним способом (далі – Договір) укладений з умовою про доставку Товара Покупцю, Продавець зобов’язаний у встановлений Договором строк доставити Товар у місце, зазначене Покупцем, а якщо місце доставки Товара Покупцем не вказано, то за місцем его проживання або реєстрації.

 

Уважно ознайомтесь з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з якимось пунктом оферти, Ви вправі відмовитись від покупки Товарів, що надає Продавець, і не робити дій, зазначених у п. 2.1. даної Оферти.

 

 


Добавить комментарий